BACKmichiyo.htmlshapeimage_1_link_0
KANKUHOMARE GO Senshuu Takashihamasou
(AKIHO 2007)
KUU GO
SENSHUU TAKASHIHAMASO
RYUUKOKU GO
Matsusaka Tamanaka
KUNIHOMARE GO
ukitakesou
kuuka go
senshuu takashihamasou
ZUIKOU GO
SENSHUU TAKASHIHAMASOU
SHOUfuume go
senshuu takashihamasou
kunimitsu go fuuryuen
MEIYOSHOU 2003
ZUISHOU GO
SENSHUU TAKASHIHAMASOU
MEIYOSHOU 2003
rinka go 
mizushima nakajimasou
HIRARI GO
SENSHUU TAKASHIHAMASOU
hokushou go
shimadasou
zuishouhime GO
SENSHUU TAKASHIHAMASOU
kaiyou go
okufujisou
kuu go 
senshuu takashihamasou